Kennisontwikkeling


Wij zijn trots op het ontvangen van de VIA (Versneller Innovatie Ambities) 2021 subsidie. Deze subsidie wordt verstrekt ten behoeve van de ontwikkeling van een innovatief product, een innovatieve dienst of procedé dat nieuw is voor de eigen organisatie of nieuw voor de markt.  Deze subsidie is door de Europese Unie via Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan ons verstrekt.

Ons doel is om een ‘easy connect’ te ontwikkelen waarbij bestellingen en logistieke processen geautomatiseerd en aan elkaar verbonden worden. De systemen van klanten en logistieke organisaties worden gekoppeld aan het systeem van Springtime Group, zodat er een totaalpakket wordt geboden. In dit project zullen API’s en koppelingen ontwikkeld worden voor het integreren van Springtime Group (en de Discover tool) enerzijds, en de klanten van Moving Spirits, de leveranciers van Moving Spirits, en de partners van Moving Spirits en Springtime Group anderzijds. De te ontwikkelen API’s zullen externe partijen toegang geven tot het aanbod van Moving Spirits en de mogelijkheid geven bestellingen te plaatsen

Ook zal een framework voor event-driven Webhooks ontwikkeld worden welke, aan de hand van events in Discover, externe partijen kunnen voorzien van real-time data. Daarnaast zal het datamodel van Discover opnieuw ontworpen worden om te passen bij diepere inzichten in logistieke data, is er ontwikkeling nodig om GTIN codes te ondersteunen om artikelen eenduidiger te kunnen identificeren en zal er onderzoek worden gedaan naar het koppelen met innovatieve logistieke startups.