Kennisontwikkeling

Trots zijn wij op het ontvangen van twee KEI-subsidies ten behoeve van kennisontwikkeling middels het gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel! Deze subsidies zijn door de Europese Unie via Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan ons verstrekt.

Als onderneming kom je voor deze subsidies in aanmerking als sprake is van een technische-, organisatie- of marktinnovatie. De subsidies zijn verstrekt ten behoeve van een Manager IT, Strategy and Architecture en een Developer Intelligent Software die werken aan het project ‘Ontwikkeling Discover Analysis Assistant’. Doel is om in ons eigen ontwikkelde systeem Discover supervised (machine) learning toe te passen zodat modellen getraind kunnen worden. Detectie, classificatie en extractie uit grote hoeveelheden data en databronnen en het filteren van relevante data sources vormen de technische uitdaging, oftewel om twee AI systemen te ontwikkelen die van elkaar kunnen leren.