Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer u gebruikt maakt van ons onze diensten worden uw persoonsgegevens verwerkt. Om te laten zien hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

1. Wij zijn wij?

Moving Spirits International B.V. (hierna te noemen Moving Spirits)

Eelkemastraat 181

9723 ZW Groningen

KvK-nummer: 54084334

Telefoonnummer +31502110909

E-mail: info@movingspirits.nl

De volgende websites behoren tot Moving Spirits:

www.movingspirits.nl                      

www.movingspirits.eu                                 

portal.movingspirits.nl

Heeft u vragen over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via info@movingspirits.nl of via het contactformulier op de website.

2. Welke gegevens gebruiken we en met welke doeleinden?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Het gaat om de gegevens die u aan ons doorgeeft, zodat wij zaken kunnen doen of om een account aan te maken op ons webportaal. Bijvoorbeeld NAW-gegevens.

We delen uw persoonsgegevens uitsluitend met bedrijven die in opdracht van ons werken en die uw persoonsgegevens nodig hebben om ons te helpen onze diensten aan te bieden. U kunt hierbij denken aan het delen van adresgegevens ten behoeve van het leveren van onze producten. Met partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken, hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat we zeker weten dat ook zij goed omgaan met uw persoonsgegevens. Dit kunnen ook partijen buiten de Europese Economische Ruimte zijn.

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, gebruiken we uw persoonsgegevens om u e-mails toe te sturen. Dit kunnen e-mails zijn over u bestelling, maar het kunnen ook marketinguitingen zijn. Als we automatische e-mails versturen, bevatten deze e-mails altijd een link om u af te melden voor verdere e-mails.

3. Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens goed worden beschermd. Om deze reden hebben we onder andere de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging
 • Beveiligde werkomgeving
 • Beveiligd webportaal

4. Aan wie worden de gegevens verstrekt?

Wij hebben in sommige gevallen een wettelijke plicht om gegevens te verstrekken aan de volgende instanties:

 • Belastingdienst
 • Douane

5. Welke rechten heeft u als het gaat om uw persoonsgegevens?

U heeft de volgende rechten over uw persoonsgegevens:

 • Inzage: u kunt uw gegevens inzien.
 • Correctie: u kunt uw gegevens die niet juist zijn laten corrigeren.
 • Verwijdering: u kunt uw gegevens, of een deel van uw gegevens laten verwijderen.
 • Beperking: u kunt het gebruik van uw gegevens laten beperken.
 • Dataportabiliteit: u kunt bepaalde gegevens (laten) overdragen naar andere organisaties.
 • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.

Wilt u gebruik maken van één van de bovenstaande rechten, dan kunt u dit kenbaar maken via info@movingspirits.nl of via het contactformulier op deze website. Om misbruik te voorkomen, kunnen we u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken vanaf de ontvangst van het verzoek, beoordelen wat er met het verzoek wordt gedaan. Als het verzoek niet wordt opgevolgd, is er de mogelijkheid om bezwaar te maken of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

6. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Hierbij houden wij ook rekening met de wettelijke bewaartermijnen.

7. Cookies

Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van bezoek(en) aan onze website en het webportaal willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder geven wij zoveel mogelijk informatie over het gebruik van deze cookies.

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om onderdelen op onze website en het webportaal beter te laten werken. Denk hierbij aan:

 • het onthouden en bewaren van de artikelen die u aan het winkelmandje toevoegt;
 • het geven van een melding bij een niet-afgeronde bestelling zodat u de artikelen in het winkelwagentje niet kwijtraakt;
 • opgeslagen browserinstellingen zodat u de website en het portaal optimaal op uw beeldscherm kunt bekijken;
 • het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen met de website en het webportaal, door bijvoorbeeld opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.

Analytische cookies

Wij gebruiken ook analytische cookies waarmee we kunnen zien hoe onze website en het webportaal wordt gebruikt. Hierdoor kunnen we de website en het webportaal blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

We gebruiken hiervoor het programma Google Analytics. Zo kunnen we zien welke pagina’s vaak bezocht worden en welke zoekopdrachten op de website gebruikt worden. De gegevens die we met de cookies verzamelen delen we niet met anderen. We hebben de volgende maatregelen getroffen:

 • de IP-adressen worden geanonimiseerd;
 • het delen van gegevens met Google is uitgeschakeld.

Daarnaast gebruiken we in het webportaal het programma Tawk. Met behulp van dit programma kunnen we het gebruik van het webportaal onderzoeken en via de chat gebruikers ondersteunen wanneer zij tegen problemen aanlopen. Door middel van analytische cookies worden bijvoorbeeld statistieken gegenereerd over hoe vaak het webportaal wordt bezocht en of een gebruiker ineens uit een ander (verdacht) land inlogt dan normaal.

Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • het IP-adres dat anoniem wordt gemaakt;
 • technische kenmerken, zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari of Firefox), de resolutie van uw computerscherm, uw taalvoorkeur en welk apparaat u gebruikt;
 • wanneer en hoelang u het webportaal bezoekt of gebruikt.

Meer informatie over Tawk en bescherming van privacy vind u via deze link: https://www.tawk.to/data-protection/gdpr/

Weigeren en verwijderen cookies

U kunt het plaatsen van cookies via de browserinstellingen weigeren. Ook kunt u daar de reeds geplaatste cookies verwijderen. Wilt u meer informatie over het weigeren en verwijderen van cookies dan kunt u de volgende website bezoeken: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.